Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een moment geduld alstublieft...

Daarom verzeker je je bedrijfs­aansprakelijkheid

Stel je voor, je hebt een belangrijke bespreking met je opdrachtgever en per ongeluk gooi je een kop koffie over zijn laptop. Heel vervelend, maar het kan gebeuren. Net zoals een tekortkoming in een door jou geleverd product. Of je kunt uiteindelijk de afspraken uit een overeenkomst toch niet helemaal nakomen…

In zulke gevallen kunnen klanten jouw bedrijf aansprakelijk stellen. Natuurlijk kun je maatregelen treffen om dit risico te beperken. Maar mocht het toch een keer gebeuren, dan is het om acht redenen belangrijk om goed verzekerd te zijn.

1. Particuliere verzekering dekt geen bedrijfsschade

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade door zakelijke aansprakelijkheid. Particulieren zijn volgens de wet namelijk minder snel aansprakelijk dan een bedrijf. Zoals een privépersoon aansprakelijk is voor eventuele schade door zijn huisdier of kind, ben je als ondernemer aansprakelijk voor schade die tijdens werktijd wordt veroorzaakt door jou, door je bedrijf of door je product. Dit kun je verzekeren met de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering.

2. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is echt iets anders

Bij adviserende beroepen als een advocaat, arts of consultant is een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering absoluut aan te raden. Wanneer je klant namelijk schade lijdt door een verkeerd advies, kan je hiervoor zakelijk aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het schenden van intellectuele eigendomsrechten. Maar die omgevallen kop koffie valt hier niet onder, noch andere toegebrachte materiële of letselschade door onhandigheid of een ongeval….

3. Een rechtsbijstand­verzekering dekt geen bedrijfsaansprakelijkheid

Een rechtsbijstandverzekering helpt je weliswaar juridisch bij het voeren van verweer, maar vergoedt geen schade als blijkt dat je bedrijf aansprakelijk is. Een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering doet dit wel: zowel de rechtsbijstand als de schadevergoeding bij aansprakelijkheid is – afhankelijk van de voorwaarden - gedekt.

4. Ook aansprakelijkheid in een BV moet je verzekeren

Je BV is aansprakelijk voor schade die ontstaat door werkzaamheden die je vanuit die BV verricht. En als jij je inkomen uit die BV haalt, kan een forse schade dat inkomen dus behoorlijk aantasten. En stel dat de BV failliet gaat en dat is te wijten aan fouten die jij als bestuurder hebt gemaakt, dan kun je er ook persoonlijk voor aansprakelijk worden gesteld.

5. Aansprakelijkheid als bestuurder

Nog een andere variant bij zakelijke aansprakelijkheid is die voor de bestuurder van een BV, NV, Stichting of Vereniging – ook VvE – of Commissariaat. Die kan bijvoorbeeld worden aangesproken na een faillissement van zijn organisatie. Echter, ook als het goed loopt, kunnen bestuurders worden aangesproken voor een handelen of nalatigheid. Bent je zo’n bestuurder, dan beschermt de bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering je privé vermogen bij dergelijke aansprakelijkheidsclaims.

6. Het kan iedereen overkomen…

Tja, het klinkt afgezaagd, maar het is o zo waar: Er kan altijd iets fout gaan, want een ongeluk zit nou eenmaal in een klein - en vaak onverwacht - hoekje. En hoewel je met goede leveringsvoorwaarden veel problemen kunt voorkomen, is het uitsluiten van alle risico’s bijna onmogelijk.

7. Leveringsvoorwaarden dekken niet alles

Goede leveringsvoorwaarden zijn heel belangrijk om je aansprakelijkheid te beperken. Toch kun je niet alles helemaal uitsluiten. Laat daarom je voorwaarden juridisch toetsen. Zorg er ook voor dat je klant je leveringsvoorwaarden heeft ontvangen voordat hij je offerte accepteert. Want als je je klant vooraf niet juist of niet op tijd van je leveringsvoorwaarden op de hoogte brengt, kan hij ze bij een eventueel geschil namelijk bij de rechter laten vernietigen.

8. Kosten aansprakelijkheids­verzekering zijn reëel

De premie is afhankelijk van de feitelijke jaarlijkse schade in jouw branche. De premie weerspiegelt dus het reële risico in je branche. Hoe hoger het risico, hoe hoger je premie. En andersom geldt hetzelfde. Hoe veiliger je branche, hoe lager de premie.

Benieuwd naar de jaarlijkse premie voor jouw bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering?
Maak hier gratis je berekening en sluit direct af!

Bereken premie

Live chat